cynlluniau

“Os nad ydych erioed wedi ceisio, sut fyddwch chi byth yn gwybod a oes siawns?”

- Jack Ma, Sylfaenydd Alibaba

Mae'n fformiwla syml.

Cynnydd mewn Traffig = Cynnydd mewn Gwerthiannau!

Ni waeth pa fath o fusnes neu wefan rydych chi'n berchen arno, mae angen ymwelwyr gwefan sylweddol arnoch i wneud elw sylweddol. Po fwyaf o ymwelwyr a gewch, uchaf fydd eich siawns o werthu. Mae'n gêm rhifau!

Ond dyma’r peth: mae’n anodd dod o hyd i draffig. Onid dyna pam rydych chi yma? Rydych chi wedi adeiladu eich gwefan a'i marchnata cystal â phosib, ond heb weld digon o ymwelwyr i droi elw taclus.

Wel, dyna lle rydyn ni'n dod i mewn. Ar gyfer pa bynnag nodau busnes sydd gennych chi, ni yw'r ateb hysbysebu ar-lein i chi. Rydym yn arbenigo mewn cael eich gwefan yr ymwelwyr wedi'u targedu sydd eu hangen arno er mwyn cynyddu eich traffig.

Felly gadewch inni drin traffig ar eich gwefan. Byddwn yn cael ymwelwyr â'ch gwefan, felly does dim rhaid i chi boeni am unrhyw beth heblaw eu darbwyllo i brynu'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau.

Dechreuwch gael llif solet o draffig i'ch gwefan o fewn DYDDIAU.

Gwella amlygiad eich gwefan gyda'n Cynlluniau Traffig wedi'u Targedu'n Uchel Niche